Valgevene Vabariik - ReisiGuru.eeValgevene Vabariik (.by)

Valgevene ei ole kaasajal välisturistide seas veel kuigi populaarne, kuid seda põhjendamatult. Vaatamata Valgevene autoritaarsele poliitilisele reþiimile on see maa turisti jaoks turvaline. Seal on hulgaliselt erinevaid vaatamisväärsusi ning kohapealne elamine on valuutakursi tõttu Eestist pärit turisti jaoks suhteliselt odav.

Valgevene külastavate turistide seas on seni kõige populaaremad piirkonnad Minski linn, Hrodna (Grodno) oblast, Bresti oblast ja Vitebski oblast. Bresti oblasti suurimad tõmbenumbrid on Beloveþje ürgmets ja Bresti kindlus. Hrodna oblastis paikneb muuhulgas 16. sajandist pärit Miri linnus. Kogu Valgevenes on suurel hulgal ajaloolisi religioosseid hooneid, sh kirikuid ja kloostreid. Muuhulgas asub Vitebskis 12. sajandist pärit kirikuhoone, mis on Valgevene üks vanemaid ehitisi.

UNESCO maailmapärandi nimistusse kuulub valgevenest kolm kultuurilist objekti ja üks looduslik objekt. Kultuurilised objektid nimistus on Valgevene lääneosas asuv Miri linnus, Struve geodeetilised kaared Valgevene lääneosas ning Njasvitþi mõisakompleks Valgevene keskosas. Viimast peetakse sageli valgevene kõige tuntumaks vaatamisväärsuseks. Looduslikest objektidest kuulub Valgevenes UNESCO maailmapärandi nimistusse Beloveþje ürgmets. Beloveþje piiriülene kaitseala jaguneb kaasajal Valgevene ja Poola vahel ning on euroopa piisoni suurim looduslik pagupaik. Piirkionnas elavad muuhulgas ka konikud, metssead ja põdrad.


Pealinn: Minsk
Rahaühik: Valgevene rubla (BYR)
Liiklus: parempoolne
Riigikeel: valgevene, vene
Rahvaarv: 10 milj.
Suunakood: 375
Ajavöönd: GMT 2
Pindala: 207600 km2
Domeen: .by
Naabrid: Venemaa, Ukraina, Poola, Leedu, Lati">Läti


Valgevene asub Ida-Euroopas, peamiselt 51. ja 56. põhjalaiuse vahel. Seal valitseb kontinentaalne kliima. Keskmised jaanuar temperatuurid jäävad vahemikku -4 °C ja -8 °C, miinustemperatuurid on tavaliselt viis kuni kuus kuud aastas. Kõige soojem kuu on juuli, mil temperatuur võib ulatuda kuni 30 °C, kuid keskmine temperatuur on 18 ° C. Juuni ja august on niiskemad kuud. Parim külastusaeg on maist septembrini.

Valgevene keskosas Minski piirkonnas on päevane keskmine temperatuur novembrist märtsini -2 °C – 4 °C, aprillis ja oktoobris 10 °C – 12°C, mais ja septembris 17 °C – 19 °C ning juunist augustini 21 °C – 24 °C. Keskmised öised temperatuurid on novembrist märtsini -7°C – -1°C, aprillis ja oktoobris 2°C – 4°C ning maist septembrini 8 °C – 14 °C. Ülimalt harva ületab temperatuur suvel 32°C ja on talvel madalam kui -30°C. Aastas sajab selles piirkonnas keskmiselt peaaegu 700 mm. Kõige enam (peaaegu 90 mm kuus) sajab juunis ja juulis. Ülejäänud kuudel on sademeid 40–70 mm. Aastas on umbes 180 sajupäeva. Maist novembrini on igas kuus 15–19 sajupäeva ning detsembrist aprillini 9 – 13 sajupäeva. Päikeselisi tunde on aastas kokku umbes 1750, sh juunis üle 260 ja juulis peaaegu 260.

Valgevene loodenurgas Bresti linna piirkonnas on päevane keskmine temperatuur novembrist märtsini 0 °C – 6 °C, aprillis ja oktoobris 12 °C – 14°C, mais ja septembris 18 °C – 20 °C ning juunist augustini 22 °C – 25 °C. Keskmised öised temperatuurid on novembrist märtsini -5°C – 0°C, aprillis ja oktoobris 4°C – 5°C ning maist septembrini 9 °C – 14 °C. Ülimalt harva ületab temperatuur suvel 33°C ja on talvel madalam kui -25°C. Aastas sajab selles piirkonnas keskmiselt peaaegu 600 mm. Kõige enam (üle 70 mm kuus) sajab juulis ja augustis. Ülejäänud kuudel on sademeid 35–70 mm. Aastas on umbes 160 sajupäeva. Märtsist detsembrini on igas kuus 12–16 sajupäeva ning jaanuaris ja veebruaris 9 – 11 sajupäeva. Päikeselisi tunde on aastas kokku peaaegu 1800, sh juulis 260.

Valgevene kagunurgas, riigi suuruselt teise linna Homieli (Gomeli) piirkonnas on päevane keskmine temperatuur novembrist märtsini -2 °C – 5 °C, aprillis ja oktoobris 11 °C – 13°C, mais ja septembris 18 °C – 20 °C ning juunist augustini 23 °C – 25 °C. Keskmised öised temperatuurid on novembrist märtsini -7°C – -1°C, aprillis ja oktoobris 4°C lähedal ning maist septembrini 9 °C – 15 °C. Ülimalt harva ületab temperatuur suvel 35°C ja on talvel madalam kui -30°C. Aastas sajab selles piirkonnas keskmiselt umbes 625 mm. Kõige enam (80– 90 mm kuus) sajab juunis ja juulis. Ülejäänud kuudel on sademeid 35–60 mm. Aastas on üle 140 sajupäeva. Aprillist novembrini on igas kuus 12–16 sajupäeva ning detsembrist märtsini 7 – 9 sajupäeva. Päikeselisi tunde on aastas kokku üle 1800, sh maist juulini igas kuus üle 260.

Juhime tähelepanu sellele, et  Valgevenel on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium sisenemistingimuste õigsuse ega nendest tekkinud kahjude eest. 

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

VALGEVENE SUURSAATKOND TALLINNAS
Magdaleena 3, sektsioon "B"
11312 Tallinn
tel. (372) 651 55 00
faks (372) 655 80 01
http://estonia.mfa.gov.by/

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i   (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Välisministeeriumile edastatud andmetel on Eesti kodanikule vajalik viisa nii riigis viibimiseks kui ka transiidiks. Mitte ühegi teise riigi viisa, sealhulgas Venemaa viisa, riiki sisenemise ega transiidi õigust ei anna. Eesti kodanikud ja alalised elanikud peavad viisat taotlema Valgevene suursaatkonnast Tallinnast. Alates 22. augustist 2013 võivad kõik välismaalased Minski rahvuslikus lennujaamas taotleda viisat Valgevenesse sisenemiseks. Vajalikud lisadokumendid viisa taotlemiseks tuleb eelnevalt edastada Valgevene Välisministeeriumi välismaalaste osakonda: lühiajalise viisa puhul vähemalt  3 tööpäeva enne plaanitavat saabumist ja  pikaajalise viisa puhul 5 tööpäeva enne plaanitavat saabumist.

Transiitreisijad, kes reisivad läbi Minski rahvusvahelise lennujaama, ei vaja transiitviisat, kui saabumise ja lahkumise vahele jääb vähem kui 24 tundi ja reisija ei välju lennujaama transiittsoonist.

Valgevene viisa taotlemisel tuleb kindlasti jälgida, et viisataotluses märgitud reisi eesmärk ja reisi tegelik eesmärk langeksid kokku. Viisa taotlemisel tuleks vältida olukorda, kus näiteks äri- või tööreisiks taotletakse turismifirma kaudu turismiviisat. Reisi eesmärgi kohta ebakorrektsete andmete esitamine või viisa kasutamine valel eesmärgil võib olla vastuolus Valgevenes kehtivate õigusaktidega ning tekitada viisaomanikule probleeme.

Täpsemat infot viisa taotlemise kohta saate Valgevene saatkonna veebilehelt http://estonia.mfa.gov.by/. Valgevene saatkond asub Tallinnas Magdaleena 3, sektsioon "B", 11312 Tallinn, telefon: (+372) 651 5500, faks: (+372)655 8001.

Valgevenesse sisenemisel tuleb täita migratsioonikaart, täidetud kaart esitatakse koos reisidokumendiga piirivalveametnikule. Migratsioonikaart tuleb alles hoida kogu riigis viibimise ajal, sellele tehakse ka märge riigis viibimise registreerimise kohta. Migratsioonikaart tuleb taas esitada piirivalveametnikule riigist väljudes.

Eesti kodanik peab oma viibimise kohaliku siseasjade osakonna passi- ja viisateenistuses (OVIR) registreerima, kui ta viibib Valgevenes kauem kui 5 tööpäeva. Majutusasutustes korraldab registreerimist tavaliselt majutusasutus.

Passi ja migratsioonikaarti tuleks kogu Valgevenes viibimise ajal endaga kaasas kanda. Nendeks juhtudeks, mil pass tuleb mõneks ajaks ära anda (näiteks registreerimise vormistamiseks), soovitame enne reisile asumist teha passi isikuandmetega lehest ja viisast koopia ning seda passi asemel kaasas kanda.

Kui te olete ületanud viisaga lubatud viibimisaega või jätnud oma viibimise korrektselt registreerimata, peate kindlasti enne piirile siirdumist pöörduma oma viibimiskoha siseasjade osakonna passi- ja viisateenistusse, kus fikseeritakse viisarežiimi rikkumine ja vormistatakse väljasõiduks vajalikud dokumendid. Viisarežiimi rikkumisega võib kaasneda trahv ja/või sissesõidukeeld. Aegunud viisaga või registreerimismärketa (kui see on nõutav) piirile ilmumisel võidakse teid viibimispaika tagasi saata.

Oluline info: kui välismaalasele Valgevenes toime pannud seaduserikkumise eest määratud trahv on tasumata või on välismaalasel muid rahalisi kohustusi Valgevene riigi ees, võib piirivalve vastavalt Valgevene seadustele keelata välismaalase lahkumise riigist kuni trahvi tasumiseni või muude kohustuste täitmiseni.

Võimalike probleemide vältimiseks tuleks säilitada tähelepanu enda ja oma asjade (dokumendid, raha jms) turvalisuse suhtes. Eriti tähelepanelik tasub olla nii rahvarohketes kohtades kui ka autoga reisides, vältimaks sõidukisse sissemurdmist.

Reisides tuleks kindlasti vältida radioaktiivselt saastatud piirkondi, mis on enamasti teeäärsete viitadega ka märgistatud. Turistidel soovitatakse olla ettevaatlik või vältida liikumist sõjaväeosade ümbruses ning õhtustes/öistes metroopeatustes.

Vastavalt Valgevene ja Venemaa vahelisele kokkuleppele transpordivahendite ajutise sisseveo kohta tuleb alates 25.02.2010 Valgevenesse välisriigis registreeritud sõiduautoga sissesõidul vormistada transpordivahendi ajutise sisseveo deklaratsioon (????????? ???? ????????????? ????????) tolli punases koridoris. Ilma deklareerimata võidakse auto hiljem konfiskeerida. Lisainfot saab Valgevene Riikliku Tollikomitee kodulehelt: http://gtk.gov.by/.

Autoga liikudes tuleks väljaspool magistraale ja peatänavaid arvestada ka kehvemate teeoludega.

Võib esineda ka probleeme bensiini kättesaadavusega, 98-oktaanarvuga bensiiniga varustamine võib olla ebaühtlane.

Joogiks soovitatakse tarvitada kauplustes müüdavat pudelivett.

Mobiilside levi katab suuremaid asulaid, samuti Brest-Moskva maanteed.

Hädaabinumbrid:
Miilits ja auto hädaabi - 01 ja 001
Kiirabi - 03

Elekter 220V, 50Hz.

Lisaks veel...
* märgitud väljad on kohustuslikud.Lennupiletid

Majutus - Minsk


ROHKEM HOTELLE SIIT»

Tegevused


VAATA KÕIKI EKSKURSIOONE »

INFO

Ettevõte: AS GoTravel
E-post: reisiguru[ät]go.ee
Reg.nr: 10113159
Aadress: Toompuiestee 37 Tallinn
» ReisiGurust
» Go Traveli kinkekaart
» Privaatsusteave
» Reisitingimused
» Reisija meelespea
» Järelmaksuga

ReisiGuru.ee © 2008 - . Kõik õigused kaitstud. Mitte ühtegi osa sellest lehest ei tohi kopeerida ilma AS GoTravel kirjaliku loata.